Usługi dronem

fotografia lotnicza niskiego pułapu

Posiadam uprawnienia NSTS-06 ("dronowe prawo jazdy") upoważniające mnie do przeprowadzania nalotów w niemal dowolnym miejscu (nawet wśród gęstej, miejskiej zabudowy), niemal dowolnym bezzałogowym statkiem powietrznym - wielowirnikowce do 25 kg masy. Naloty wykonuję z zachowaniem niezbędnych procedur bezpieczeństwa w zasięgu wzroku. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie nawet całej misji fotogrametrycznej bez kontaktu wzrokowego z dronem (BVLOS). Dodatkowo posiadam dobrowolne ubezpieczenie OC operatora drona.

Oferuję usługi profesjonalnymi dronami, czyli np.:

  • filmowanie i fotografia z powietrza - np. prezentacja nieruchomości, reklamy,
  • inspekcja trudno dostępnych obiektów - dachy budynków, kominy itp.,
  • inwentaryzacja postępu prac budowlanych,
  • ortofotomapy na potrzeby wstępnego planowania (posiadam także profesjonalny sprzęt geodezyjny),
  • modele 3D obiektów,
  • dokładne obliczanie objętości mas ziemnych, składowisk itp.,
  • inne pomysły klienta.
Proszę o kontakt z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, ponieważ przeprowadzenie nalotu uwarunkowane jest wieloma czynnikami niezależnymi ode mnie, m.in.:
  • odpowiednie warunki atmosferyczne (wiatr, opady, widzialność, temperatura, współczynnik KP),
  • dostępność przestrzeni powietrznej w danym czasie, na danym obszarze,
  • konieczność zachowania terminów przy zgłaszaniu lotów BVLOS.
Loty wykonuję z wykorzystaniem urządzenia wyposażonego w moduł RTK, dzięki któremu lokalizacja fotografii określana jest z centymetrową dokładnością, a sam lot drona jest wyjątkowo stabilny. Dodatkowo możliwe jest nawiązanie gotowych opracowań do naziemnych fotopunktów utworzonych z wykorzystaniem profesjonalnego odbiornika geodezyjnego wysokiej klasy.

Pozdrawiam!
mgr inż. Karol Bator
+48 799 972 622 nextgeo.biuro gmail.com Messenger Whatsapp Facebook

Autorem niżej zamieszczonych opracowań jest Karol Bator - właściciel firmy NEXT-GEO geodezja i informatyka Karol Bator.

UWAGA! Nie zezwalam na kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie do własnych celów poniższych materiałów (fotografie, zrzuty ekranowe, modele 3D, tekstry). Zgromadzone na stronie materiały są wyłączną własnością autora.

szybka i bezpieczna inspekcja miejsc trudno dostępnych
dokumentacja postępów prac
uszczegółowienie surowych danych mapowych
numeryczne modele pokrycia terenu
wykorzystanie jako podkład w programach CAD / GIS
wysoka szczegółowość fotografii lotniczych