tekst skopiowano do schowka :)

GEODEZJA

 • mapy do celów projektowych
 • tyczenia i pomiary budynków
 • tyczenia i pomiary przyłączy
 • podziały nieruchomości
 • wznowienia położenia znaków granicznych
 • okazania granic
geodezja

INFORMATYKA

 • aplikacje Android
 • mikroserwisy
 • strony internetowe
 • indywidualne wsparcie informatyczne
 • odzyskiwanie / czyszczenie danych
geodezja

DRONY

 • zdjęcia, filmy, dokumentacja zdarzeń z drona
 • ortofotomapa
 • numeryczny model terenu
 • modele 3D
 • inspekcje budynków / budowli
 • pomiar mas ziemnych
drony

WSPÓŁPRACA

 • podzlecenia - usługi geodezyjne
 • bazy danych GIV / GML
 • wynajęcie pilota dronów z uprawnieniami
 • naloty dronem + gotowe opracowanie
współpraca